Grupa o. Pio - Akt oddania się św. Ojcu Pio

Akt oddania się św. Ojcu Pio

O sławny, Święty Ojcze Pio z Pietrelciny.
Ty który jesteś Świętym tego nowego tysiąclecia,
Ty który jesteś naszym przyjacielem,
pocieszycielem naszych dusz,
pomocą dla nas grzeszników,
dzięki swojemu cierpieniu dobrze rozumiesz
wszystkie nasze strapienia, dlatego też:
powierzamy Ci prośby o łaski dla nas
i dla osób nam drogich;
powierzamy Ci nasze dusze,
by stały się zdolne do udźwignięcia
całego cierpienia, które nosimy w sercach;
powierzamy Ci nasze błagania o to,
byś ofiarował nas Dziewicy Pośredniczce Łask,
abyśmy otrzymali od Pana wieczne zbawienie;
powierzamy Ci nasze troski i prosimy
o wstawiennictwo u Pana,
byśmy dzięki Bożej Dobroci otrzymali łaskę.....
której gorąco pragniemy.
Otocz nas swoją opieką,
chroń nas przed podstępami szatana,
a przede wszystkim wstawiaj się u Najwyższego,
byśmy oczyszczeni z grzechów
wytrwale kroczyli ścieżkami dobra.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania jest jedną z form modlitwy w Kościele i wyraża prośbę i błaganie skierowane do Boga poprzez wstawiennictwo świętych, czy też bezpośrednio do Osób Trójcy Świętej. Może być odmawiana lub śpiewana. Jest rodzajem dialogu kapłana (prowadzącego) i wiernych wznoszących głos do Boga. Niech wołanie do św. Ojca Pio i rozważanie jego przymiotów stanie się naszym otwarciem na Bożą obecność.