Sprawozdanie Duszpasterskie za Rok 2016

Sprawozdanie Duszpasterskie za Rok 2016.
 
Kończy się rok 2016. Nasze życie doczesne jest umieszczone w czasie. Gospodarzenie darem czasu, to zadanie, które dał nam Stwórca.
Taki moment jak ten, kiedy doświadczamy granicy czasu, przekonuje, że bardzo wiele od nas zależy. Podejmujemy ocenę tego, co było.
Czynimy to patrząc na wspólnotę parafialną, którą tworzymy i w której żyjemy.


Przeżywaliśmy „Rok Miłosierdzia Bożego". Każdego dnia mieliśmy możliwość zyskania odpustu zupełnego dla kogoś zmarłego lub dla siebie.
Byliśmy zaangażowani w Światowe Dni Młodzieży. Gościliśmy grupę młodzieży  ze Stanów Zjednoczonych, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację i tym, którzy okazali różnoraką pomoc, szczególnie tym, którzy przyjęli ich do swoich domów.
Dziękujemy za dar powołań w naszej wspólnocie parafialnej, ale jest to także mobilizacja do wytrwałej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
 
Jak wyglądało nasze życie religijne?
Obecnych na Mszy św. niedzielnej jest nas  niecałe 35%.
Korzystaliśmy z darów Bożego Miłosierdzia, jakimi są sakramenty święte.
Sakrament chrztu św. przyjęło 111 dzieci, o 8 dzieci mniej niż w roku ubiegłym.
80 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię św.
99 młodych parafian  przyjęło sakrament bierzmowania – o 11 mniej niż w roku ubiegłym.
Sakramentalny związek małżeński zawarło 50 par - o 3 więcej niż w roku ubiegłym.
Każdego miesiąca odwiedzamy w domach z Komunią św. prawie 150 osób.
Zmarło 78 naszych parafian, to jest o 31 mniej niż rok wcześniej. Niestety zdarzyły się znów zgony bez sakramentów św.  To jest wyzwanie i prośba na kolejny rok, aby nie pozostawiać osób starszych i chorych bez kontaktu z Jezusem.
 
Życie religijne ożywiają wspólnoty działające przy parafii, w których angażują się ludzie szukający większej aktywności religijnej. Istnieją wspólnoty otwarte na takich ludzi: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec,  Różaniec Rodziców, Apostolat Miłosierdzia Bożego, Grupa modlitewna Ojca Pio. Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, Parafialny Zespół „Caritas", Grupa Biblijna, Grupa modlitewna młodzieży, Stowarzyszenie dzieci i młodzieży Maryjnej,  Ministranci, Lektorzy, Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.
Posługę Szafarzy Komunii św. pełni 6 mężczyzn. Bardzo dziękuję za tę posługę w imieniu osób chorych i starszych, których odwiedzają z Komunią św.
Dziękuję wszystkim, którzy w te wspólnoty działające w parafii wchodzą. Zachęcam, aby szukać siebie w tych wspólnotach.
Dziękuję katechetom i opiekunom prowadzącym grupy kandydatów do Bierzmowania.
Dziękuję grupie przygotowującej Festyn Parafialny i wszystkim wspierającym tę inicjatywę (Urząd Miasta i Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej, OSiR, Miejski Dom Kultury).
Sołtysom wiosek dziękuję za współpracę w organizacji różnych wydarzeń w parafii.
Dziękuję mieszkańcom Dobieżyna za gościnne przyjęcie kolejny raz pielgrzymów pieszych ze Szczecina.
Dwukrotnie organizowane było „Jerycho Różańcowe". Dziękuję organizatorom i wszystkim, którzy włączyli się w tę modlitwę.
95 osób podjęło „Duchową Adopcję" Bardzo dziękuję za ten dar modlitwy.
Młodzież pod kierunkiem opiekunów przygotowała spektakl o Eucharystii i Spowiedzi św. wg. objawień Cataliny Rivas.  Dziękuję prowadzącym tę grupę  młodzieży. Została wydana książka o historii cudownego obrazu Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Dziękuję grupie parafian, którzy się zaangażowali  w jej przygotowanie.
Po raz kolejny przygotowano „Przełaj im. bł. o. Rafała Chylińskiego" bardzo dziękuję organizatorom i uczestnikom.
Wydajemy kalendarz parafialny, kolejny rok. Dziękuję za opracowanie i druk.
Dziękuję braciom kapłanom, siostrom zakonnym i współpracownikom świeckim.
 
Życie parafii, to także sprawy gospodarcze, to szacunek do tego co jest dorobkiem pokoleń parafian.
Na Cmentarzu Zmartwychwstania Pańskiego dokonaliśmy remontu kostnicy, ścian i pomieszczeń przylegających do kaplicy, oraz wymiany posadzek.
Obok wikariatu wybudowaliśmy nowy garaż, wstawione zostały nowe bramy na podwórze wikariatu.
W Farze wymieniliśmy oświetlenie: nowe żyrandole oraz lampy. Przeprowadziliśmy gruntowny remont ławek. Mamy nowe witraże: św. Floriana oraz Matki Bożej Bukowskiej Literackiej. Został przebudowany ołtarz główny i wykonana nowa rama, a także zasłona cudownego obrazu. Wykonano także  renowację  cudownego obrazu Matki Bożej. Przy dźwięku fanfar  mamy odsłaniany i zasłaniany obraz. Wykonane zostały korony dla Matki Bożej, a poświęcenia dokonał sam papież Franciszek. Wykonana została też kopia miedziorytu, którą zasłaniamy cudowny obraz.
To, co przeżywamy w naszej Farze można słuchać w radio i oglądać przez
internet. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mają swój udział w uruchomieniu i rozwijaniu tego dzieła.
Rodzicom dzieci I-Komunijnych dziękuję za dar – zestaw nowych lekcjonarzy liturgicznych i ornat maryjny.
 Otrzymaliśmy w darze nowy  Mszał Rzymski.
Bierzmowanym –dziękuję  za ofiarowane księgi liturgiczne.
Na kościele św. Krzyża wykonano kapitalny remont zakrystii i ściany przylegającej do zakrystii. Odrestaurowane zostały kolejne zabytkowe drzwi,  odrestaurowane zostało okno w szczycie przy zakrystii.  Wykonano tam także nowe schody.
Dziękuję władzom Miasta i Gminy Buk, oraz Starostwu Powiatowemu za pomoc.
Wielu parafian wykonało prace, które trzeba było wykonać. Tego wymagała sytuacja. Bardzo dziękuję za zaangażowanie.
W szczególny sposób dziękuję Druhom Strażakom, za ich gotowość służenia i pomoc w bardzo wielu sytuacjach trudnych i w czasie uroczystości.
 
Dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele serca i pomocy w wykonywaniu różnych posług i prac.
Dziękuję za modlitwę i złożone ofiary które pozwalają na podejmowanie takich inwestycji.
Panu Bogu składamy to, co zdołaliśmy wykonać w 2016 roku.
Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy dziełom, które podejmiemy w kolejnym 2017 roku.
Plany na rok 2017
Pielgrzymują obrazy Naszej Pani Bukowskiej po rodzinach. W każdym mieszkaniu  zatrzymuje się na jedną dobę. Przekazujemy sąsiadom.
Każdego 10 dna miesiąca zapraszamy na Nowennę - modlitwę z procesją przygotowującą nas na uroczystość koronacji Pani Bukowskiej Literackiej.
Rekolekcje z figurą św. Michała Archanioła przeżywać będziemy od 23 do 26 kwietnia .
Msza św. transmitowana przez TV Polonia z naszego sanktuarium będzie 18 czerwca o godz. 13:00.
Uroczystość Koronacji Matki Bożej Bukowskiej Literackiej przeżywać będziemy 10 września.
W 2017 roku przypada 300 lecie święceń kapłańskich bł. o. Rafała Chylińskiego i 100-leci obecności Sióstr miłosierdzia w naszej parafii.