Sprawozdanie Duszpasterskie za rok 2015

Sprawozdanie Duszpasterskie za Rok 2015.

Kończy się rok 2015. Czas płynie. Nasze istnienie jest umieszczone w czasie. Gospodarzenie tym darem, to efekt wolności, którą dał nam Stwórca.

Taki moment jak ten, kiedy stajemy na granicy czasu, przekonuje, że bardzo wiele od nas zależy. Podejmujemy ocenę tego, co minęło.

Czynimy to patrząc na wspólnotę parafialną.

Przeżywaliśmy Dzień Wielbienia Miłosierdzia Bożego i Naszej Pani Bukowskiej, „Tobie Zaufałem Panie”. Wielkie dzieło, potęga modlitwy, zaangażowanie bardzo wielu osób. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy organizowali tę uroczystość, oraz tym, którzy okazali tak wiele serca i pomocy w przygotowaniu i przebiegu tej uroczystości.

Dane nam było być gospodarzami Dożynek Archidiecezjalno – Wojewódzkich. To także wielkie wydarzenie.

Przez kilka dni mieliśmy możliwość modlitwy przed kopią cudownego wizerunku św. Józefa z kościoła Ojców Karmelitów z Poznaniu.

Gościliśmy symbole Światowych Dni Młodzieży, które mobilizowały nas do modlitwy w tej intencji.

Dekretem ks. Arcybiskupa Metropolity zostaliśmy obdarowani przywilejem odpustu w naszej Farze na Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia z racji kaplicy wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu.

Dziś otrzymaliśmy dekret ks. Arcybiskupa Metropolity Stanisława Gądeckiego ustanawiający naszą Farę , z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Bukowskiej – Literackiej, Sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej – Literackiej. Bardzo dziękuję grupie parafian, która podjęła się przygotowania materiałów z naszego archiwum parafialnego i nie tylko - aby przedstawić dokument ukazujący kult Matki Bożej na przestrzeni wielu wieków.

Dziękujemy za dar powołań w naszej wspólnocie parafialnej, ale jest to także mobilizacja do wytrwałej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Jak wyglądało nasze życie religijne?

Obecnych na Mszy św. niedzielnej jest nas 34%.

Korzystaliśmy z darów Bożego Miłosierdzia, jakimi są sakramenty święte.

Sakrament chrztu św. przyjęło 119 dzieci, o 11 dzieci więcej niż w roku ubiegłym.

95 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię św.

110 młodych parafian przyjęło sakrament bierzmowania – o 12 więcej.

Sakramentalny związek małżeński zawarło 47 par - o 7 więcej niż w roku ubiegłym.

Każdego miesiąca odwiedzamy w domach z Komunią św. ponad 110 osób.

Zmarło 109 naszych parafian, to jest o 24 więcej niż rok wcześniej. Niestety zdarzają się znów zgony bez sakramentów św. Jest to wyzwanie i prośba na kolejny rok, aby nie pozostawiać osób starszych i chorych bez kontaktu z Jezusem.

Życie religijne ożywiają wspólnoty działające przy parafii, w których angażują się ludzie szukający większej aktywności religijnej. Istnieją wspólnoty otwarte na takich ludzi: Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Różaniec Rodziców, Apostolat Miłosierdzia Bożego, Grupa modlitewna Ojca Pio. Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, Parafialny Zespół „Caritas”, Grupa Biblijna, Grupa modlitewna młodzieży, Stowarzyszenie dzieci i młodzieży Maryjnej, Ministranci, Lektorzy, Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna.

Posługę Szafarzy Komunii św. pełni 6 mężczyzn. Bardzo dziękuję za tę posługę w imieniu osób chorych i starszych, których odwiedzają z Komunią św.

Dziękuję wszystkim, którzy w te wspólnoty działające w parafii wchodzą.

Dziękuję katechetom i opiekunom prowadzącym grupy kandydatów do Bierzmowania.

Dziękuję grupie przygotowującej Festyn Parafialny i wszystkim wspierającym tę inicjatywę (Urząd Miasta i Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej, OSiR, Miejski Dom Kultury).

Sołtysom wiosek dziękuję za współpracę w organizacji różnych wydarzeń w parafii.

Dziękuję mieszkańcom Dobieżyna za gościnne przyjęcie kolejny raz pielgrzymów pieszych ze Szczecina.

Dwukrotnie organizowane było „Jerycho Różańcowe”. Dziękuję organizatorom i wszystkim, którzy włączyli się w tę modlitwę.

Ponad 130 osób podjęło „Duchową Adopcję” Bardzo dziękuję za ten dar modlitwy.

Młodzież pod kierunkiem opiekunów przygotowała spektakl „Tango z Jezusem”.

Dziękuję prowadzącym tę grupę i młodzieży.

Dziękuję braciom kapłanom, siostrom zakonnym i współpracownikom świeckim.

Życie parafii, to także sprawy gospodarcze, to szacunek do tego co jest dorobkiem pokoleń parafian.

W kaplicy cmentarnej Zmartwychwstania Pańskiego wstawione zostały nowe okna.

Wykonany został nowy feretron z wizerunkiem Naszej Pani Bukowskiej i św. Stanisława.

Wota ofiarowane Pani Bukowskiej – Literackiej, zostały wyeksponowane w nowych gablotach przy ołtarzu.

To, co przeżywamy w naszej Farze można oglądać przez internet. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mają swój udział w uruchomieniu i rozwijaniu tego dzieła.

Zakupiony został nowy mikrofon i odnowione dwa kielichy Mszalne.

Rodzicom dzieci I-Komunijnych dziękuję za dar – zestaw nagłaśniający do naszej Fary

Bierzmowanym – za ofiarowane księgi liturgiczne.

Odnowiony został mur od podwórza wikariatu.

Na kościele św. Krzyża wykonano kapitalny remont kruchty, od fundamentu po dach, oraz ściany przylegającej do kruchty. Odrestaurowane zostały kolejne zabytkowe drzwi, wstawione zostało nowe okrągłe okno w kruchcie i odrestaurowane okno w szczycie. Wykonano tam także nowe schody.

Dziękuję władzom Miasta i Gminy Buk, oraz starostwu powiatowemu za pomoc.

Wyremontowane zostało podwórze wikariatu i wstawiona nowa brama wjazdowa wraz z furtką.

Wielu parafian wykonało prace, które trzeba było wykonać. Tego wymagała sytuacja. Bardzo dziękuję za zaangażowanie.

W szczególny sposób dziękuję Druhom Strażakom, za ich gotowość służenia i pomoc w bardzo wielu sytuacjach trudnych i w czasie uroczystości.

Za energię elektryczną zapłaciliśmy w tym roku 42.560,- zł.

Za wodę – 6.720,-zł

Za śmieci na cmentarzach – 33.663, -zł.

Wspomagaliśmy kapłanów budujących kościoły, pracujących na Misjach, Kościół na Wschodzie.

Pomagamy w organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Serdeczne podziękowanie za zebraną makulaturę na potrzeby Misji. Przekazaliśmy kwotę 3.000,- zł.

Dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele serca i pomocy w wykonywaniu różnych posług i prac.

Dziękuję za modlitwę i złożone ofiary które pozwalają na podejmowanie takich inwestycji.

Panu Bogu składamy to, co zdołaliśmy wykonać w 2015 roku.

Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy dziełom, które podejmiemy w kolejnym 2016 roku.