Sprawozdanie Duszpasterskie za rok 2014

Kończy się rok 2014. Rok kanonizacji św. Jana Pawła II i Jana XXIII. Czas płynie szybko. Doświadczamy tego w takim dniu jak dziś, kiedy stajemy na granicy roku, który się kończy i roku, który się zacznie. Jesteśmy umieszczeni w czasie. Gospodarzenie tym darem, to efekt wolności, którą dał nam Stwórca. Ile miejsca znalazło się w naszym gospodarzeniu dla Tego, który nam dał czas?

Czas życia. Czas decydowania. Ten moment jest zadumą, oceną tego, co było. To wszystko po to, aby zacząć z przekonaniem, że bardzo wiele od nas zależy. Czynimy to także patrząc na wspólnotę parafialną.
Przeżywaliśmy wizytację pasterską ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Wyjątkowym gościem był ks. prałat Paweł Ptasznik, Rektor kościoła Polskiego w Rzymie. Na II roku Seminarium Poznańskiego jest kleryk Jan Cieślak. Śluby uroczyste złożyła s. Anna Janicka w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia. Dziękujemy za dar powołania w naszej wspólnocie parafialnej, ale jest to także mobilizacja do wytrwałej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Odszedł do Czarnkowa ks. wikariusz Hubert Ciachowski, posługę wikariusza rozpoczął ks. Piotr Świerczyński. Niech Pan Bóg błogosławi ich posłudze.  

 

Jak wyglądało nasze życie religijne?
Mieliśmy możliwość korzystania z Bożych darów jakimi są sakramenty święte.
Sakrament chrztu św. przyjęło 107 dzieci, o 14 dzieci mniej niż w roku ubiegłym.
99 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię św.
98 młodych parafian przyjęło sakrament bierzmowania – o 4 więcej.
Sakramentalny związek małżeński zawarły 40 pary, 6 mniej niż w roku ubiegłym.
Każdego miesiąca odwiedzamy w domach z Komunią św. ponad 110 osób.
Zmarło 84 naszych parafian, to jest o 3 więcej niż rok wcześniej.

Życie religijne ubogacają wspólnoty działające przy parafii, w których angażują się ludzie szukający większej aktywności. Takie możliwości dają:
Akcja Katolicka, Apostolat Maryjny, Żywy Różaniec, Apostolat Miłosierdzia Bożego, Grupa modlitewna Ojca Pio. Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, Parafialny Zespół „Caritas”, Grupa Biblijna, Grupa modlitewna młodzieży, Stowarzyszenie dzieci i młodzieży Maryjnej, Ministranci, Lektorzy, Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna. Posługę Szafarzy Komunii św. pełni 5 mężczyzn. Bardzo dziękuję w imieniu osób chorych i starszych za tę posługę.
Dziękuję wszystkim, którzy te wspólnoty działające w parafii tworzą.
Dziękuję katechetom i opiekunom prowadzącym grupy kandydatów do Bierzmowania.
Dziękuję grupie przygotowującej Festyn Parafialny i wszystkim wspierającym tę inicjatywę (Urząd Miasta i Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej, OSiR, Miejski Dom Kultury, Strażacy).
Sołtysom wiosek dziękuję za współpracę w organizacji Oktawy Bożego Ciała.
Dziękuję mieszkańcom Dobieżyna za gościnne przyjęcie kolejny raz pielgrzymów pieszych ze Szczecina.
Dwukrotnie organizowane było „Jerycho Różańcowe”. Dziękuję organizatorom i wszystkim, którzy włączyli się w tę modlitwę.
Wiele osób podjęło „Duchową Adopcję” Bardzo dziękuję za ten dar modlitwy.
Młodzież prygotowała przedstawienie o Mszy św. według Kataliny Rivas. Dziękuję prowadzącym tę grupę i młodzieży.
Organizatorom „Przełaju pamięci bł. O. Rafała Chylińskiego i wszystkim, którzy wzięli udział, druchom strażakom, policji -serdecznie dziękuję
Dziękuję braciom kapłanom, siostrom zakonnym i współpracownikom świeckim.

Troska o sprawy gospodarcze, to szacunek do tego co jest dorobkiem pokoleń parafian.
Wykonany został chodnik na cmentarzu św. Krzyża.
Odnowiony został tam także fragment muru cmentarnego.
Na kościele św. Krzyża odrestaurowane zostały zabytkowe drzwi, wstawione nowe okna w zakrystii i kruchcie, odrestaurowane zostały także duże okna.
Ustawiona została tablica ku pamięci Stanisława z Buku, oraz tablica pamięci Stanisława Reszki. Dziękuję władzom Miasta i Gminy Buk z pomoc.
Wyremontowana została salka na wikariacie. I wstawione nowe meble. Bardzo dziękuję wykonawcom w czynie społecznym dla Parafii.
Zostały zakupione nowe meble na wikariat.
Wymienione zostały kotły grzewcze na wikariacie i Domu Katolickim.
Na budynku wikariatu został położony nowy dach i rynny. Odnowione zostały kominy.
Odnowione zostały elewacje na wikariacie i Domu Katolickim.
Wstawione zostały nowe drzwi, od podwórza, na probostwie.
Przy Kaplicy w Szewcach zostały wzmocnione fundamenty.
Wyczyszczone zostały okna na naszej Farze. Dziękuję ofiarodawcom.
Zostały założone Księgi Obiektów dla budynków parafialnych.

Za energię elektryczną zapłaciliśmy w tym roku 37.706,- zł.
Za wodę – 4.842,-zł
Wspomagaliśmy kapłanów budujących kościoły, pracujących na Misjach.
Serdeczne podziękowanie za zebraną makulaturę na potrzeby Misji. Przekazaliśmy kwotę 3.500,- zł.
Dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele serca i pomocy w wykonywaniu różnych posług i prac.
Dziękuję za modlitwę i złożone ofiary które pozwalają na podejmowanie takich inwestycji.


Niech Pan przyjmie to co zostało wykonane w 2014 roku i błogosławi wszystkim dziełom w kolejnym 2015 roku.