Sprawozdanie Duszpasterskie za rok 2013

Dzień 31 grudnia, zwraca naszą uwagę na przemijalność wszystkiego, co istnieje. Na przemijalność czasu. Mijnął rok Pański 2013. Jednak przemijamy nie ku nicości. Bóg stworzył nas do nieśmiertelności, do spotkania z Nim w wieczności w niebie. Bóg obiecuje nam samego siebie, jako zwieńczenie czasu doczesnego życia. Tutaj na drodze przez doczesność zostawił nam pomoc w społeczności Kościoła. Jesteśmy w tej społeczności od momentu chrztu św. Parafia jest cząstką wielkiej społeczności Kościoła. W Parafii doświadczamy obecnego i działającego Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela.

 

Jak jest widoczna nasza wspólnota parafialna?

Jest całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu. Szczególna szansa spotkania z Jezusem. Dziękuję wszystkim, którzy korzystają z tej możliwości.

Mamy w Seminarium Poznańskim dwóch kleryków z naszej parafii. Do Damiana Śliwińskiego, dołączył Jan Cieślak. Jest to dla nas wyzwanie do troski modlitewnej o rozwój tych powołań i wyproszenie nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Księża pochodzący z naszej parafii – Adam Przewoźny i Jakub Lechniak zostali mianowani proboszczami z zadaniem budowy kościoła w Lusówku i Kamionkach. To także wyzwanie, aby towarzyszyć modlitwą ich zadaniom.

Jak wyglądało życie religijne?

Świadectwem tego są praktyki religijne i przyjmowane sakramenty.

Kiedy liczyliśmy obecnych na Mszy św. niedzielnej okazało się, że ragularnie uczęszcza na Mszę św. 36,1 % parafian.

Sakrzment chrztu św. przyjęło 121 dzieci, o 11 mniej niż w roku ubiegłym.

Nie było w tym roku I Komunii św.

Sakrament Bierzmowania przyjęło 94 naszych młodych parafian - 20 mniej niż rok wcześniej.

Sakramentalny związek małżeński zawarło 46 par. 7 mniej niż rok temu.

Każdego miesiąca odwiedzamy w domach z Komunią i spowiedzią św. ponad 110 osób. Zdarzają się niestety przypadki, że ktoś zgłasza pogrzeb i na pytanie kiedy ten człowiek przyjmował sakramenty św. nie ma odpowiedzi. Jest to przykre. Jesteśmy blisko i do dyspozycji. Wystarczy się zatroszczyć.

Zmarło 81 naszych parafian. O 12 mniej niż rok temu.

Życie religijne parafii ubogacane jest wspólnotami, które tworzą ludzie szukający większego zaangażowania. Bardzo dziękuję za te wspólnoty. Że one są. Akcja Katolicka, Apostolat Maryjny, Żywy Różaniec, Różaniec Rodziców, Apostolat Miłosierdzia Bożego, Grupa Modlitewna Ojca Pio, Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, Parafialny Zespół „Caritas”, Grupa Młodzieży, Grupa Akademicka, Krąg Biblijny, Ministranci, lektorzy, Szafarze Najśw. Sakramentu, Rada Duszpasterska, Rada Ekonomiczna.

Dwukrotnie zorganizowane zostało „Jerycho Różańcowe”. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali w przygotowanie i trwanie w tej formie wytrwałej modlitwy.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy te wspólnoty tworzą.

Dziękuję opiekunom prowadzącym młodych do bierzmowania.

Sporo troski wymaga przygotowanie Festynu Parafialnego. Dziękuję serdecznie grupie zaangażowanej w to dzieło. Dziękuję za wsparcie i pomoc: władzom Miasta i Gminy, Strazakom, Zakładowi Gospodarki Komunalnej, OsiRowi, Mirejskiemu Ośrodkowi Kultury i wielu życzliwym osobom.

Sołtysom wiosek dziękuję za kolejny rok dobrej współpracy.

Mieszkańcom Dobieżyna za kolejny raz przyjęcie w gościnę pielgrzymów pieszych ze Szczecina.

Dziękuję kapłanom (odszedł ks. Piotr, przybył ks. Stanisław) i współpracownikom świeckim.

Szacunek do tego, co jest efektem starań pokoleń parafian, jest troska o sprawy materialne.

W kościele św. Krzyża wymieniona została cała instalacja elektryczna.

Przygotowana została kompletna dokumentacja do prac przy remoncie kościoła św. Krzyża. Pierwszy etap przeszliśmy pozytywnie. Czekamy na dalsze decyzje odnośnie projektu Unijnego.

Odnowiony został mur przy bramie na cmentarz św. Krzyża i fragment muru ogrodzenia.

Położony został chodnik na cmentarzu św. Krzyża. Dziękuję panu Burmistrzowi za pomoc.

Wykonane zostały prace remontowe na wikariacie.

Poświęcona została tablica pamięci ks. bpa Teodora Benscha, naszego rodaka.

Odnowiony został kielich mszalny.

Wstawione zostały nowe okna na salce wikariatu.

Wymienione zostały mikrofony w Farze. Dziękuję p.Maciejowi Ziemkowi za prace.

Wymieniony został dach na Domu Katolickim i odnowiona elewacja zewnętrzna.

Wykonany został postument pod Księgę Łask i pojemnik na prośby do M. Bożej Bukowskiej.

Za energię elektryczna zapłaciliśmy – 36.792,25 zł.

Za wodę – 4.676,81 zł.

Wspomagaliśmy wiele dzieł podejmowanych przez Archidiecezję, Caritas oraz kapłanów pracujących na misjach i na Ukrainie, a nawet siostry Polskie w Islandii.

Za zebraną makulaturę przekazaliśmy na potrzeby misji – budowę studni w Sudanie - kwotę – 3.608,40 zł. Razem z ubiegłym rokiem – to jest 9.356 zł.

Dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele dobra i pomoc w różnych potrzebach parafii.

Dziękuję za modlitwę w intencji nas kapłanów i składane ofiary, które pozwoliły na wykonanie tych prac.

Na chwałę Bożą niech służą wykonane dzieła.

Niech nam Bóg błogosławi w kolejnym 2014 roku.