Sprawozdanie Duszpasterskie za rok 2012

Stajemy w zadumie nad czasem. Jezus Chrystus -Bóg przez swoje narodzenie z Maryi sam nałożył sobie więzy czasu i poddał się jego prawom. Przyjął także nasz rytm życia. Czas został przez Niego uświęcony. Jak człowiek przeżywa swój czas? Pewnie bardziej przez kartki i daty kalendarza. Zbyt mało przez swoje wnętrze.

A przecież czas płynie nie tylko przez terminy, daty, kartki z kalendarza, ale czas płynie przede wszystkim przez ludzkie wnętrze, przez ludzkie serce. Czas przeżywany wewnętrznie daje możliwość spotkania się ze swoim sumieniem. Daje możliwość postawienia pytania o dobro i zło i o granicę, której przekraczać nie wolno. Błąd człowieka polega na tym, że w gospodarzeniu czasem nie ma go wcale, albo zbyt mało dla swego stwórcy ? Boga.  To znak, ze czas został źle podzielony. Brak wewnętrznego przeżywania czasu. Dziś jest czas na refleksję, na ponowny plan zagospodarowania kolejnego daru czasu, jaki z Bożej ręki otrzymujemy. Spróbujmy zatrzymać się nad swoim czasem.

Czynimy to także patrząc na wspólnotę parafialną.

 

Na IV roku Seminarium Poznańskiego jest kleryk Damian Śliwiński. Dziękujemy za dar powołania w naszej wspólnocie parafialnej, ale jest to także mobilizacja do wytrwałej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Na probostwo odszedł ks. Cezary Kuciński, posługę wikariusza rozpoczął ks. Hubert Ciachowski. Niech Pan Bóg błogosławi ich posłudze.

Jak wyglądało nasze życie religijne?

Mieliśmy możliwość korzystania z Bożych darów jakimi są sakramenty święte.

Sakrament chrztu św. przyjęło 132 dzieci, o 30 dzieci więcej niż w roku ubiegłym.

97 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię św. ? o 19 mniej niż rok temu.

114 młodych parafian  przyjęło sakrament bierzmowania ? o 1 mniej.

Sakramentalny związek małżeński zawarły 53 pary, podobnie jak w roku ubiegłym.

Każdego miesiąca odwiedzamy w domach z Komunią św. ponad 110 osób.

Zmarło 93 naszych parafian, to jest o 3 mniej niż rok wcześniej.

 

Życie religijne ubogacają wspólnoty działające przy parafii, w których angażują się ludzie szukający większej aktywności. Takie możliwości dają: Akcja Katolicka, Apostolat Maryjny, Żywy Różaniec, Apostolat Miłosierdzia Bożego, Grupa modlitewna Ojca Pio. Wspólnota Przymierza Miłosierdzia, Parafialny Zespół ?Caritas?, Grupa modlitewna młodzieży, Grupa Biblijna, Ministranci, Lektorzy, Rada Duszpasterska i Rada Ekonomiczna. Zwiększyła nam się liczba Szafarzy Komunii św. ? do 5 mężczyzn. Bardzo dziękuję za tę posługę.

Dziękuję wszystkim, którzy te wspólnoty tworzą.

Dziękuję angażującym się w redakcję ?Naszej Wspólnoty?.

Dziękuję opiekunom prowadzącym grupy kandydatów do Bierzmowania.

Dziękuję grupie przygotowującej Festyn Parafialny i wszystkim wspierającym tę inicjatywę (Urząd Miasta i Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej, OsiR, Miejski Dom Kultury).

Sołtysom wiosek dziękuję za współpracę w organizacji Oktawy Bożego Ciała.

Dziękuję mieszkańcom Dobieżyna za gościnne przyjęcie kolejny raz pielgrzymów pieszych ze Szczecina.

Dziękuję braciom kapłanom i współpracownikom świeckim.

 

Troska o sprawy gospodarcze, to szacunek do tego co jest dorobkiem pokoleń parafian.

Zmieniło się otoczenie kościoła Farnego. Bardzo dziękuję wykonawcom i ofiarodawcom nowego wizerunku terenu przy figurze Matki Bożej.

Wstawiony został witraż z wizerunkiem bł. Rafała Chylińskiego. Dziękuję ofiarodawcom.

Odbudowany został mur na cmentarzu św. Krzyża.

Także na cmentarzu św. Rocha odbudowany został mur.

Ukończone zostały prace przy ozdabianiu głównego ołtarza w Farze.

Wprowadziliśmy relikwie św. Stanisława ? patrona parafii i bł. Jana Pawła II. Dziękuję delegacjom, które towarzyszyły w odbiorze relikwii w Krakowie, oraz za ofiarowany relikwiarz.

Wykonane zostało oświetlenie frontu bukowskiej Fary. Bardzo dziękuję fundatorom i wykonawcom, oraz oświetlenie terenu przy Farze.

Otrzymaliśmy dwa nowe ornaty ? dar bierzmowanych i ks. Huberta.

Odnowiony został kielich mszalny.

Ufundowane zostały dwa lichtarze przy ołtarzu Adoracji Najśw. Sakramentu ? dar rodziców dzieci I-Komunijnych.

Ustawiona została tablica ku pamięci Andrzeja z Buku, rektora Uniwersytetu Krakowskiego.  Dziękuję władzom Miasta i Gminy Buk z pomoc.

Otrzymaliśmy w darze komplet obrusów na ołtarze w naszym kościele. Bardzo dziękuję wykonawczyni.

Podłączona została kanalizacja na wikariacie.

Odnowiony został mur przy probostwie.

Wyremontowana została salka na wikariacie. Bardzo dziękuję wykonawcom w czynie społecznym dla Parafii.

Rozpoczęliśmy prace przy wymianie instalacji elektrycznej w kościele św. Krzyża.

Za energię elektryczną zapłaciliśmy w tym roku 38.619,01 zł.

Wspomagaliśmy kapłanów budujących kościoły, pracujących na Misjach i na Ukrainie.

Serdeczne podziękowanie za zebraną makulaturę na potrzeby Misji. Przekazaliśmy kwotę 5747,60 zł.

Dziękuję wszystkim, którzy okazali wiele serca i pomocy w wykonywaniu różnych posług i prac.

Dziękuję za modlitwę i złożone ofiary które pozwalają na podejmowanie takich inwestycji.

Niech Pan przyjmie to co zostało wykonane w 2012 roku i błogosławi wszystkim dziełom w kolejnym 2013 roku.

ks. proboszcz Andrzej Szczepaniak